fredag, mars 10, 2006

The Weatherman is a fink!

Kan någon vänlig själ tala om vad som är fel på vädret?
Jag vill spela golf, inte skotta snö på parkeringen!